<!--@ParagraphImageLinkAlt-->

TR Presse - 03-02-2020

Skoleløbs-millioner uddelt til forskning

Sidste år løb 94.000 danske skoleelever knap 6,4 millioner kr. ind til Børnelungefonden i forbindelse med det årlige Team Rynkeby Skoleløbet. Pengene er nu uddelt til forskning.

Forskningen i alvorlige lungesygdomme hos børn får et mærkbart løft.

Børnelungefonden har netop uddelt godt 4,6 millioner kr. til seks forskningsprojekter, som skal sikre bedre forebyggelse, bedre behandling og større overlevelse for lungesyge børn.

Forskningsmidlerne er indsamlet i forbindelse sidste års Team Rynkeby Skoleløbet, hvor 94.000 elever fra 305 danske skoler løb til fordel for Børnelungefonden.

Derfor er Carl Erik Dalbøge, direktør i Team Rynkeby Fonden, også stolt over, at pengene nu skal ud at arbejde for de lungesyge børn.

- Tusindvis af børn og unge i Danmark mangler luft. De lider af nogle af de mange kritiske lungesygdomme, og kan ikke lege og vokse og leve på samme måde som andre børn. Derfor er det med særlig stolthed, at Team Rynkeby Fonden via Børnelungefonden igen i år kan uddele millioner til målrettet og klinisk forskning i børns lungesygdomme. Det er forskning, der giver håb og redder liv. Og som giver fremtidsmuligheder for nogle af vores allermest sårbare børn og unge, siger han.

Gør en reel forskel
Ifølge Anne Brandt, direktør i Børnelungefonden, kommer de mange penge, som de danske skoleelever løb ind til Børnelungefonden sidste år til at gøre en reel forskel for de lungesyge børn.

- Forskning er det logiske første skridt i den lange, seje kamp som Børnelungefonden og Team Rynkeby er begyndt sammen. Vi kæmper for bedre forebyggelse, bedre behandling og større overlevelse for lungesyge børn. Det er med kæmpe stor glæde og stolthed, at Børnelungefonden igen i år kan sikre en livsvigtig styrkelse af dansk forskning i børns lungesygdomme, siger Anne Brandt.

Forskningsbevillingerne blev uddelt af overlæge, professor, dr.med. og medlem af Børnelungefondens bestyrelse, Susanne Halken, i forbindelse børnelungelægernes (Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologis) årlige kongres i Kolding.

Uvurderligt for forskningen
Formanden for Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologis, professor og speciallæge i pædiatri Klaus Bønnelykke forklarer, at de penge, som de danske skoleelever har løbet ind i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet, er ”uvurderlige” for børnelungeforskningen.

- Som børnelungelæger har vi en lang række store videnskabelige opgaver foran os. Bevillingerne fra Børnelungefonden er på den måde uvurderlige, fordi de sætter os i stand til at igangsætte projekter af høj videnskabelig kvalitet, hvilket er nødvendigt for at forbedre behandlingen. Ud over de konkrete projekter er bevillingerne også med til at skabe nye forskningsmiljøer og løfte niveauet på de enkelte afdelinger, hvor vi jo møder børnene. Vi får også mulighed for at indgå nationale samarbejder, hvilket er afgørende for mere ensrettet og bedre behandling, og kan med større tyngde indgå i international vidensdeling, siger Klaus Bønnelykke.

Hvis din skole skal være med i Team Rynkeby Skoleløbet 2020, kan du tilmelde den her. Her kan du se, hvilke skoler der allerede er tilmeldt løbet.
 

Følgende forskningsprojekter modtager støtte:


Lungefunktion og sen-komplikationer i lungerne hos børn efter overlevelsen af leukæmi

Modtager: Overlæge, lektor, ph.d. Sune Rubak, Børne Center for Lunge- og Allergisygdomme, Aarhus Universitetshospital (på billedet sammen med læge Sonja Izquierdo Riis Meyer).

Støttes med: 570.000 kr.


Forebyggelse, tidlig diagnostik, monitorering og behandling af kritiske, svære, medfødte eller erhvervede kroniske lungesygdomme hos børn

Modtager: Professor, overlæge, dr.med. Kim Gjerum Nielsen, Dansk BørneLunge Center, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitetshospital, Rigshospitalet.

Støttes med 1.330.400 kr.


Undersøgelse af uhensigtsmæssige vejrtrækningsmønstre hos børn og unge med astma

Modtager: Afdelingslæge, post.doc., speciallæge i pædiatri, ph.d. Signe Vahlkvist, Børne og Unge Afdelingen, Sygehus Lillebælt, Kolding.

Støttes med 213.970 kr.


Videreførelse af undersøgelse af lungesymptomer og lav lungefunktion hos for tidligt fødte børn i 5-6 års alderen sammenlignet med jævnaldrende børn født til tiden

Modtager: Overlæge, lektor, ph.d. Inger Merete Jørgensen, Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital, Hillerød.

Støttes med 455.630 kr.


Betydningen af opvækst på landet for udvikling af allergi og astma - en national undersøgelse i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet 2021

Modtager: Læge, ph.d. Howraman Meteran, Lungemedicinsk Sektion, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital (på billedet: medansøger professor, PhD, Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet).

Støttes med 500.000 kr.


Azithromycin som behandling af astmatiske episoder hos børn

Modtager: Professor, overlæge, DMSc Hans Bisgaard, Dansk BørneAstma Center, Københavns Universitetshospital, Herlev-Gentofte (på billedet: Jakob Stokholm, der modtog prisen på vegne af Hans Bisgaard)

Støttes med 1.500.000 kr.


Foto: Fra venstre: Sonja Izquierdo Riis Meyer (Aarhus Universitetshospital), Sune Rubak (Aarhus Universitetshospital), Kim Gjerum Nielsen (Dansk Børnelungecenter, Rigshospitalet), Signe Vahlkvist (Sygehus Lillebælt, Kolding), Inger Merete Jørgensen (Nordsjællands Hospital, Hillerød), Torben Sigsgaard (på vegne af Howraman Meteran, Herlev og Gentofte Hospital), Jakob Stokholm (på vegne af Hans Bisgaard, Dansk BørneAstma Center, Herlev og Gentofte Hospital), Anne Brandt, direktør i Børnelungefonden og Susanne Halken medlem af Børnelungefondens bestyrelse (Syddansk Universitetshospital).

Tilbage

Tour News

Team Rynkeby producerer løbende nyhedsindslag til Facebook. Se alle indslag her.

Se nyhedsindslag

Platinum Sponsors

Følg vores tur på Instagram