Team Rynkeby-millioner investeres i nyt forskningskonsortium for hjernetumorer hos børn
<!--@ParagraphImageLinkAlt-->

TR Presse - 25-04-2018

Team Rynkeby-millioner investeres i nyt forskningskonsortium for hjernetumorer hos børn

12 millioner kroner fra Team Rynkebys investeres nu i et nyt, nationalt børnehjernetumorkonsortium, der skal styrke den danske forskningsindsats i hjernetumorer hos børn.

Mens dansk børnekræftforskning har løftet behandlingen af danske børn med akut leukæmi op blandt de bedste i verden, er prognosen for andre børnekræftsygdomme stagneret.

Hvert år får cirka 45 børn under 18 år en hjernetumor, og deres udsigt for helbredelse er dårligere end gennemsnittet for børn med kræft. Blandt andet har børn med hjernetumorer større risiko for fysiske og mentale handikap.

Nu skal et nyt, nationalt børnehjernetumorkonsortium være med til at løfte de dystre prognoser med en strategisk bevilling på 12 millioner fra Børnecancerfonden – penge, som stammer fra Team Rynkebys rekordår i 2016.

Konsortiet samler aktiviteter og eksperter fra Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet og vil være med til at forbedre udsigten for danske hjernetumorbørn med et ambitiøst forskningsprogram, fortæller Kjeld Schmiegelow, professor på Rigshospitalets børnekræftafdeling og leder af det nye børnehjernetumorkonsortium.

- Vi har haft succes med at løfte prognosen for børn med den hyppigste børnekræftdiagnose, akut leukæmi, men hjernetumorer hos børn er en anderledes kompleks udfordring, blandt andet på grund af deres placering, og fordi der findes mere end 100 forskellige slags hjernetumorer, siger Kjeld Schmiegelow og fortsætter:

- I dag har vi imidlertid nye teknologiske muligheder inden for fx genteknologi og molekylærbiologi, der kan øge vores viden om hjernetumorer, og med den store bevilling kan vi også gøre os håb om at forbedre behandlingen og overlevelsen.

Store forventninger
Hjernetumorer er den næsthyppigste børnekræftdiagnose, og på grund af deres kompleksitet og placering er de vanskelige at behandle.

Hos Børnecancerfonden ser man mange børn med hjernetumorer, som oplever svære behandlingsforløb, og målet med det nye konsortium er derfor at samle og øge de danske forskningsindsatser, så børnehjernetumorforskningen fremover har større volumen til at angribe så komplekst et område som hjernetumorer.

Til konsortiet er der tilknyttet et stærkt, internationalt advisory board, og også fondens største sponsor, Team Rynkeby, har store forventninger til den nye indsats.

- Vi er meget stolte af at medvirke til etableringen af det nye børnehjernetumorkonsortium. Det er en stor glæde at kunne være med til at gøre en forskel for børn med hjernetumorer på samme måde som Børnecancerfondens målrettede investeringer i akut leukæmi har gjort det de sidste 10-15 år, siger Carl Erik Dalbøge, direktør i Team Rynkeby Fonden.

Arbejdet med at udforme konsortiet har pågået siden 2016, hvor Børnecancerfonden modtog en rekorddonation fra Team Rynkeby.
 

Fakta om hjernetumorer hos børn:

- Tumorer i hjerne og rygmarv er den næsthyppigste kræftform hos børn – men den, der koster flest børneliv.

- Ca. 45 børn under 18 får hvert år konstateret en hjernetumor

- Hjernens anatomi og betydning for resten af kroppen gør behandlingen svær og risikabel.

- Fire ud af fem børn med hjernetumor i Danmark er i live fem år efter diagnosen. Overlevelsen varierer dog meget for de mere end 100 forskellige underdiagnoser. Det samme gør deres funktionsniveau.

- Hjernetumorer er den hoveddiagnose inden for børnekræft med flest senfølger. Større neurologiske skader efter operation eller strålebehandling af hele hjernen er skyld i de alvorligste senfølger, fx indlæringsvanskeligheder, motoriske problemer, syns- og hørevanskeligheder og mentale handicap.

- Tumorer i hjerne og rygmarv behandles som regel med en kombination af kemoterapi, kirurgi og strålebehandling. Tumorerne fjernes oftest helt eller delvist ved operation, men der er også tumorer, der ikke fjernes, fordi de sidder steder i hjernen, hvor risikoen for livstruende skader er for stor.

Tilbage

Platinum Sponsors

Følg vores tur på Instagram