Handlingsplan

Handlingsplan for Team Rynkeby Skoleløbet

Nedenfor har Team Rynkeby Fonden udarbejdet en detaljeret handlingsplan for Team Rynkeby Skoleløbet 2020 med deadlines mm. 

18.02.20: DEADLINE FOR TILMELDING

Alle skoler skal være tilmeldt Team Rynkeby Skoleløbet inden deadlinen – det er ikke muligt at tilmelde skoler efter deadlinen.

Det er gratis for alle skoler at være med, og tilmeldingen foregår på Team Rynkeby Skoleløbets website: www.team-rynkeby.dk/tilmeldskole.

Det er vigtigt, at skolen så præcist som muligt angiver, hvor mange elever, der deltager i løbet. Deltagerantallet bestemmer, hvor mange materialer skolen får leveret.

Skolen kan til enhver tid ændre deltagerantallet frem til deadlinen via linket i den bekræftelsesmail, som kontaktpersonen på skolen modtager ved registrering. Efter deadlinen er det ikke længere muligt at ændre deltagerantallet, og skolen vil modtage materialer til det antal elever, der er tilmeldt.

EFTER TILMELDING…

Kort efter skolens tilmelding vil skolen bliver kontaktet af en deltager på det Team Rynkeby-hold, der ligger nærmest på skolen. Det lokale Team Rynkeby-hold vil bistå med hjælp til afviklingen af Team Rynkeby Skoleløbet i det omfang, det er muligt for holdet.

SENEST 13.03.20: SKOLEN MODTAGER MATERIALER

Senest tre uger før løbet får skolen leveret de materialer, som skolen skal bruge i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet. Skolen får leveret:

- Plakater (til at annoncere løbet)
- Trykte forældrebreve (hvis skolen har bestilt dem)
- Sponsormærkater (som eleverne kan sælge)
- Sponsorvæg (som hænges op et centralt sted på skolen)
- Diplomer til eleverne
- En check (som symbolsk kan overrækkes til det lokale hold)
- Endnu ikke fastlagt merchandise fra Børnelungefonden

Skolen behøver med andre ord ikke selv at printe nogen materialer vedrørende Team Rynkeby Skoleløbet.

Hvis skolen ikke har modtaget materialerne inden for det angivne tidsrum, er det vigtigt, at skolen hurtigst muligt kontakter kontaktpersonen på det lokale Team Rynkeby-hold.

16.03.20: KICKOFF FOR INDSAMLINGEN

Tre uger før Team Rynkeby Skoleløbet er det en god idé at lave et kickoff-møde for de klasser, der deltager i løbet. Nogle skoler får eksempelvis forældre eller elever, der selv er påvirkede af kritiske børnelungesygdomme ud på skolen og fortælle om, hvorfor det er så vigtigt at støtte op om Børnelungefondens arbejde. Børnelungefonden har udarbejdet en Power Point-præsentation, som kan bruges til at fortælle, hvad fonden arbejder med.

Team Rynkeby Fonden har desuden i samarbejde med Børnelungefonden samlet inspiration til undervisningsmateriale, som kan være med til at motivere eleverne yderligere: www.team-rynkeby.dk/undervisningsmateriale.

I forbindelse med kickoff-mødet bliver den store sponsorvæg, som skolen har modtaget fra Team Rynkeby, hængt op et centralt sted på skolen.

Efter det store kickoff-møde får eleverne udleveret (1) et forældrebrev (brevet bliver kun leveret fysisk til skolen, hvis skolen har bestilt det ved tilmelding til Team Rynkeby Skoleløbet. Teksten til forældrebrevet kan dog downloades som inspiration til den tekst, som skolen lægger på ForældreIntra) og (2) en sponsorseddel (med sponsormærkater som eleverne kan sælge familie, venner og lokale erhvervsdrivende – sponsormærkaterne sælges for en valgfri donation).

16.03.20 – 03.04.20: SPONSORMÆRKATERNE SÆLGES

Fra kickoff-mødet og frem til dagen før løbsdagen, har eleverne mulighed for at sælge de sponsormærkater, som de har fået udleveret. Sponsormærkaterne kan sælges for en valgfri donation til familie, venner og lokale erhvervsdrivende.

Når sponsoren har indbetalt sin donationen på skolens unikke MobilePay-nummer eller via team-rynkeby.dk/støt, så skrives sponsorens navn og eventuelt en lille hilsen på sponsormærkaten, hvorefter eleven medbringer sponsormærkaten i skolen. Her bliver den klæbet op omkring den sponsorvæg, som skolen har modtaget. Nogle skoler vil måske håndtere det ved, at hver klasse bliver udstyret med et stykke papirdug, hvor klassens elever klæber deres sponsormærkater op i takt med, at eleverne medbringer dem. Papirdugene kan eventuelt samles og hænges op ét sted på skolen i forbindelse med selve løbet.

De mange sponsormærkater bliver dermed et meget tydeligt symbol på det indsamlingsarbejde, som børnene på tværs af klasser og årgange samles om.

Det er vigtigt at fortælle eleverne, at Team Rynkeby Skoleløbet ikke handler om, hvilken elev eller hvilken klasse, der kan samle flest penge ind – alle bidrag tæller! Det er heller ikke meningen, at eleverne eller sponsorerne skal skrive på sponsormærkaten, hvor mange penge de bidrager med.

30.03.20: DEN LOKALE PRESSE KAN INVITERES

Hvis skolen ønsker at gøre Team Rynkeby Skoleløbet til en lidt større event, kan skolen eksempelvis invitere den lokale presse. Team Rynkeby har udarbejdet et pressemateriale, der let kan versioneres til den enkelte skole: www.team-rynkeby.dk/skolepresse.

Nogle skoler har også held til at invitere lokale sportsstjerner eller andre lokale kendisser til at løbe med eleverne – det kan være med til at sætte lidt ekstra kulør på dagen for eleverne.

02.04.20: Deadline for salg af sponsormærkater

Der er deadline for salg af sponsormærkater den 02. april 2020 (dagen før selve løbet), da indbetalinger via MobilePay og kreditkort først bliver registreret dagen efter, og skolen skal meget gerne på løbsdagen kunne offentliggøre, hvor mange penge der er samlet ind til Børnelungefonden på skolen.

Skolen får via Team Rynkebys website mulighed for at løbende følge med i, hvor mange penge der er indsamlet på skolen.

03.04.20: Team Rynkeby Skoleløbet afholdes på alle danske skoler

Team Rynkeby Fonden anbefaler, at skolen afsætter maksimalt én time til selve løbet (ekskl. opvarmning omklædning mm.). Ruten, som eleverne skal løbe, bør være en rundstrækning på mellem 500 og 1.000 meter.

Når skolen har afviklet løbet, kan alle eleverne mødes ved sponsorvæggen og afslutte løbet. Skolen kan logge ind på Team Rynkebys website og se, hvor mange penge man har samlet ind. Beløbet kan herefter afsløres for eleverne og påføres sponsorvæggen. Og hvis der er Team Rynkeby-deltagere på skolen, så kan skolen overrække den symbolske check til holdet for at markere afslutningen på indsamlingen.

Eleverne får herefter udleveret diplomer mm. og kan gå på påskeferie velvidende at de har været med til at gøre en forskel for alvorligt lungesyge børn.

 

Tour News

Team Rynkeby producerer løbende nyhedsindslag til Facebook. Se alle indslag her.

Se nyhedsindslag

Platinum Sponsors

Følg vores tur på Instagram