Handlingsplan

Handlingsplan for Team Rynkeby Skoleløbet

Nedenfor har Team Rynkeby Fonden udarbejdet en detaljeret handlingsplan for Team Rynkeby Skoleløbet 2018 med deadlines mm. 

02.02.18: Deadline for tilmelding

Alle skoler skal være tilmeldt Team Rynkeby Skoleløbet inden deadlinen – det er ikke muligt at tilmelde skoler efter deadlinen.

Det er gratis for alle skoler at være med, og tilmeldingen foregår på Team Rynkeby Skoleløbets website: www.team-rynkeby.dk/tilmeldskole.

Det er vigtigt, at skolen så præcist som muligt angiver, hvor mange elever, der deltager i løbet. Deltagerantallet bestemmer, hvor mange frugtdrik, støttearmbånd, sponsorsedler, diplomer og eventuelt forældrebreve, skolen får leveret.

Skolen kan til enhver tid ændre deltagerantallet frem til deadlinen via den bekræftelsesmail, som kontaktpersonen på skolen modtager ved registrering. Efter deadlinen er det ikke længere muligt at ændre deltagerantallet, og skolen vil modtage materialer, frugtdrik og støttearmbånd til det antal elever, der er tilmeldt.

Senest 7 dage efter tilmelding…

Kontaktpersonen på skolen bliver kontaktet af en deltager på det Team Rynkeby-hold, der ligger nærmest på skolen. Det lokale Team Rynkeby-hold vil bistå med hjælp til afviklingen af Team Rynkeby Skoleløbet i det omfang, det er muligt for holdet.

Uge 9 & Uge 10: Skolen modtager materialer, støttearmbånd og juice

Senest to uger før løbet får skolen leveret frugtdrik, støttearmbånd, plakater, forældrebreve (hvis skolen har bestilt dem ved tilmelding), sponsorsedler og diplomer – skolen behøver med andre ord ikke selv at printe nogen materialer vedrørende Team Rynkeby Skoleløbet.

Hvis skolen ikke har modtaget materialerne inden for det angivne tidsrum, er det vigtigt, at skolen hurtigst muligt kontakter kontaktpersonen på det lokale Team Rynkeby-hold.

12.03.18: Kickoff for indsamlingen

To uger før Team Rynkeby Skoleløbet er det en god idé at lave et kickoff-møde for de klasser, der deltager i løbet. Nogle skoler får eksempelvis forældre eller elever, der selv er påvirkede af kritiske børnelungesygdomme ud på skolen og fortælle om, hvorfor det er så vigtigt at støtte op om Børnelungefondens arbejde. Børnelungefonden har udarbejdet en Power Point-præsentation, som kan bruges til at fortælle, hvad fonden arbejder med.

Team Rynkeby Fonden har desuden i samarbejde med Børnelungefonden samlet inspiration til undervisningsmateriale, som kan være med til at motivere eleverne yderligere: www.team-rynkeby.dk/undervisningsmateriale.

Efter det store kickoff-møde får eleverne udleveret (1) et forældrebrev (brevet bliver kun leveret fysisk til skolen, hvis skolen har bestilt det ved tilmelding til Team Rynkeby Skoleløbet. Teksten til forældrebrevet kan dog downloades som inspiration til den tekst, som skolen lægger på ForældreIntra) og (2) en sponsorseddel (hvor eleven påfører de mikrosponsorater, som vedkommende indgår med forældre, bedsteforældre, venner, naboer mm.).

Det er vigtigt at fortælle eleverne, at Team Rynkeby Skoleløbet ikke handler om, hvilken elev eller hvilken klasse, der kan samle flest penge ind – alle bidrag tæller! Og ved deres blotte tilstedeværelse i løbet er eleverne med til at skabe uvurderlig opmærksomhed om børnelungesagen!

19.03.18: Inviter den lokale presse

Hvis skolen ønsker at gøre Team Rynkeby Skoleløbet til en lidt større event, kan skolen eksempelvis invitere den lokale presse. Team Rynkeby har udarbejdet et pressemateriale, der let kan versioneres til den enkelte skole: www.team-rynkeby.dk/skolepresse.

Nogle skoler har også held til at invitere lokale sportsstjerner eller andre lokale kendisser til at løbe med eleverne – det kan være med til at sætte lidt ekstra kulør på dagen for eleverne.

23.03.18: Team Rynkeby Skoleløbet afholdes

Team Rynkeby anbefaler, at skolen afsætter maksimalt én time til selve løbet (ekskl. opvarmning omklædning mm.). Ruten, som eleverne skal løbe, bør være en rundstrækning på mellem 500 og 1.000 meter.

Ved målstregen laves der en registreringspost for hver klasse, hvor en eller flere forældre eller lærere sørger for at registrere hver enkelte elev, hver gang eleven passerer målstregen. Registreringen kan eksempelvis gøres ved at sætte en streg på armen af eleven med tusch.

Når løbet er slut noteres antallet af kilometer eller omgange på hver elevs sponsorseddel, og der regnes sammen, hvor meget den enkelte sponsor skal bidrage med.

20.04.18: Deadline for indbetaling af sponsorbidrag

Senest tre uger efter påskeferien skal alle sponsorbidrag være indbetalt på Team Rynkeby Fondens konto for at tælle med i skolens samlede donation til Børnelungefonden.

Alle bidrag indbetales elektronisk til Team Rynkeby Fondens konto via det unikke MobilePay-nummer, som fremgår af alle de materialer, som skolen har fået udleveret eller via www.team-rynkeby.dk/støt.

Det er muligt for sponsorerne at få skattefradrag for det beløb, de indbetaler, hvis de oplyser CPR-nummer eller CVR-nummer ved indbetalingen. Hvis sponsoren ønsker skattefradrag ved indbetaling via MobilePay, skal funktionen aktiveres i MobilePay-app’en. Det er ikke muligt at udstede fakturaer, og det er heller ikke muligt at aflevere kontante sponsorater.

I forbindelse med deadlinen for indbetaling af sponsorbidrag udleverer klasselæren et støttearmbånd fra Børnelungefonden samt et Team Rynkeby Skoleløbet-diplom.

Senest 02.05.18: Skolens indsamling lukkes, og skolen får oplyst, hvor mange penge den har samlet ind

Når de indbetalte sponsorbidrag er registreret hos Team Rynkeby Fonden, lukkes skolens indsamling, og kontaktpersonen på skolen modtager automatisk en kvitteringsmail, hvori det fremgår, hvor mange penge skolens elever har samlet ind. Skolen kan herefter notere beløbet på det diplom, som skolen har modtaget sammen med de øvrige materialer fra Team Rynkeby Fonden.

03.05.18: Det totale beløb offentliggøres

Team Rynkeby Fonden offentliggør det totale indsamlede beløb, som skolerne i fællesskab har indsamlet i henholdsvis Danmark, Sverige, Norge og Finland. Alle skoler får direkte besked om størrelsen på det totale beløb.

Team Rynkeby News

Team Rynkeby producerer løbende nyhedsindslag til Facebook. Se alle indslag her.

Se nyhedsindslag

Kommende events

Se hvilke events, som Team Rynkebys lokale hold afholder den kommende tid.

Køb billet

Platinum Sponsors

Følg vores tur på Instagram