Handlingsplan for Team Rynkeby Skoleløbet

Nedenfor har Team Rynkeby Fonden udarbejdet en detaljeret handlingsplan for Team Rynkeby Skoleløbet 2021 med deadlines mm. 

24.02.22: DEADLINE FOR TILMELDING

Alle skoler skal være tilmeldt Team Rynkeby Skoleløbet inden deadlinen – det er ikke muligt at tilmelde skoler efter deadlinen.

Det er gratis for alle skoler at være med, og tilmeldingen foregår på Team Rynkeby Skoleløbets website: www.team-rynkeby.dk/tilmeldskole.

Det er vigtigt, at skolen så præcist som muligt angiver, hvor mange elever, der deltager i løbet. Deltagerantallet bestemmer, hvor mange materialer skolen får leveret.

Skolen kan til enhver tid ændre deltagerantallet frem til deadlinen via linket i den bekræftelsesmail, som kontaktpersonen på skolen modtager ved registrering. Efter deadlinen er det ikke længere muligt at ændre deltagerantallet, og skolen vil modtage materialer til det antal elever, der er tilmeldt.

EFTER TILMELDING…

Kort efter skolens tilmelding vil skolen bliver kontaktet af en deltager på det Team Rynkeby-hold, der ligger nærmest på skolen. Det lokale Team Rynkeby-hold vil bistå med hjælp til afviklingen af Team Rynkeby Skoleløbet i det omfang, det er muligt for holdet.

SENEST 11.03.22: SKOLEN MODTAGER MATERIALER

Senest tre uger før løbet får skolen leveret de materialer, som skolen skal bruge i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet. Skolen får leveret:

- Plakater (til at annoncere løbet)
- Trykte forældrebreve (hvis de har bedt om det)
- Sponsorsedler
- Diplomer til eleverne
- En check (som symbolsk kan overrækkes til det lokale hold)

Skolen behøver med andre ord ikke selv at printe nogen materialer vedrørende Team Rynkeby Skoleløbet. Skolens unikke MobilePay-nummer, som den får stille til rådighed af Team Rynkeby Fonden, bliver trykt direkte på alle relevante materialer.

Hvis skolen ikke har modtaget materialerne inden for det angivne tidsrum, er det vigtigt, at skolen hurtigst muligt kontakter kontaktpersonen på det lokale Team Rynkeby-hold.

16.03.22: Kick-off for indsamlingen

I ugerne op til Team Rynkeby Skoleløbet er det en god idé at lave et kickoff-møde for de klasser, der deltager i løbet. Det gør, at eleverne får en bedre forståelse for, hvad der skal ske, og hvad de skal løbe for. Nogle skoler får eksempelvis forældre eller elever, der selv er påvirkede af kritiske børnelungesygdomme ud på skolen og fortælle om, hvorfor det er så vigtigt at støtte op om Børnelungefondens arbejde. Børnelungefonden har udarbejdet en Power Point-præsentation, som kan bruges til at fortælle, hvad fonden arbejder med. Det lokale Team Rynkeby-hold hjælper gerne med at lave et godt kickoff-arrangement.

Team Rynkeby Fonden har desuden i samarbejde med Børnelungefonden samlet inspiration til undervisningsmateriale, som kan være med til at motivere eleverne yderligere: www.team-rynkeby.dk/undervisningsmateriale.

Efter det store kickoff-møde på skolerne får eleverne udleveret (1) et forældrebrev (hvis skolen har bestilt det ved tilmelding - eller ligger teksten til download under "Download materialer") og (2) en sponsorseddel, så eleverne kan forsøge at sælge mikrosponsorater til deres familie, venner og naboer.

16.03.22 - 08.04.22: Eleverne skaffer sponsorer

Fra kickoff-mødet og frem til dagen før løbsdagen, har eleverne mulighed for at indgå mikrosponsorater med familie, venner og lokale erhvervsdrivende, der opfordres til at give et beskedent beløb per omgang eller kilometer, den enkelte elev løber i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet. Det er naturligvis også muligt at støtte med et fast sponsorat, som ikke er afhængigt af antallet af omgange, den enkelte elev løber.

Alle sponsorer registreres på den sponsorseddel, som eleven har fået udleveret.

Det er vigtigt at fortælle eleverne, at Team Rynkeby Skoleløbet ikke handler om, hvilken elev eller hvilken klasse, der kan samle flest penge ind – alle bidrag tæller! Det er heller ikke meningen, at eleverne eller sponsorerne skal skrive på sponsormærkaten, hvor mange penge de bidrager med.

23.03.22: Den lokale presse kan inviteres

Hvis skolen ønsker at gøre Team Rynkeby Skoleløbet til en lidt større event, kan skolen eksempelvis invitere den lokale presse. Team Rynkeby har udarbejdet et pressemateriale, der let kan versioneres til den enkelte skole: www.team-rynkeby.dk/skolepresse.

Nogle skoler har også held til at invitere lokale sportsstjerner eller andre lokale kendisser til at løbe med eleverne – det kan være med til at sætte lidt ekstra kulør på dagen for eleverne.

08.04.22: Team Rynkeby Skoleløbet afholdes på alle danske skoler

Team Rynkeby Fonden anbefaler, at skolen afsætter maksimalt én time til selve løbet (ekskl. opvarmning omklædning mm.). Ruten, som eleverne skal løbe, bør være en rundstrækning på mellem 500 og 1.000 meter.

Ved målstregen laves der en registreringspost for hver klasse, hvor en eller flere forældre eller lærere sørger for at registrere hver enkelte elev, hver gang eleven passerer målstregen. Registreringen kan eksempelvis gøres ved at sætte en streg på armen af eleven med tusch.

Når løbet er slut noteres antallet af kilometer eller omgange på hver elevs sponsorseddel, og der regnes sammen, hvor meget hver sponsor skal bidrage med til indsamlingen.

29.04.22: Deadline for indbetaling af sponsorbidrag

To uger efter løbet skal alle sponsorbidrag være indbetalt på Team Rynkeby Fondens konto for at tælle med i skolens samlede donation.

Skolen kan ved at logge sig ind på Team Rynkebys website (via det unikke link, som skolen modtog ved tilmelding) løbende følge med i, hvor mange penge, der er indsamlet på skolen.

Alle bidrag indbetales elektronisk – enten via skolens unikke MobilePay-nummer, som fremgår af alt det materiale, som skolen har fået udleveret, eller til Team Rynkeby Fondens konto via www.team-rynkeby.dk/støt. Via websitet er det muligt for sponsorerne at få skattefradrag, hvis de oplyser CPR-nummer eller CVR-nummer ved indbetalingen. Det er dog ikke muligt at udstede fakturaer, og det er heller ikke muligt at aflevere kontante sponsorater. Der udstedes en kvitteringsmail, som gør det ud for et bilag til regnskabet.

06.05.22: Skolerne får besked om, hvor meget de har samlet ind

Når de indbetalte sponsorbidrag er registreret hos Team Rynkeby Fonden, lukkes skolens indsamling, og kontaktpersonen på skolen modtager automatisk en kvitteringsmail, hvor skolens totale indsamlede beløb fremgår.

Tour News

Team Rynkeby producerer løbende nyhedsindslag til Facebook. Se alle indslag her.

Se nyhedsindslag

Har du vundet?

Er du vinderen af en VW up!? Se om du har vundet her.

Se mere her

Platinum Sponsors

Følg vores tur på Instagram