Team Rynkeby Skoleløbet-millioner uddelt til forskning

Nyheder om Team Rynkeby skoleløbet

<!--@ParagraphImageLinkAlt-->

TR Skoleløb - 18-12-2017

Team Rynkeby Skoleløbet-millioner uddelt til forskning

Børnelungefonden har netop offentliggjort, hvad de millioner, som blev indsamlet i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet i foråret, skal bruges til.

115.000 danske skoleelevers deltagelse i Team Rynkeby Skoleløbet tidligere på året betyder nu, at Børnelungefonden for første gang kan give et stort millionbeløb til forskning i kritiske lungesygdomme hos børn.

De seks millioner kroner, som Børnelungefonden netop har uddelt til forskning, stammer hovedsageligt fra den donation på i alt 10,4 millioner kroner, som blev indsamlet i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet 2017.

I Børnelungefonden glæder formand Søren Houman sig over, at det nu er muligt at give penge til forskning.

- Vi står ved begyndelsen af en forskningsindsats på børnelungeområdet, som længe har været underprioriteret. I år har vi modtaget ansøgninger for et samlet beløb fire gange større, end vi kan uddele. Interessen fra forskerne har været overvældende og ambitiøs, og der er arbejde, som bør støttes i mange år frem, siger han.

Forskningsudvalget i Børnelungefonden har udvalgt fem videnskabelige forskningsprojekter, der modtager midler. To strategisk særligt vigtige områder har i den forbindelse fået den største del af midlerne.

Medfødte eller tidligt opståede kritiske lungesygdomme hos børn
Lægernes viden om medfødte eller meget tidligt erhvervede lungesygdommes "naturlige" udvikling og langsigtede prognoser er mangelfuld og kræver yderligere forskning.

For disse sygdomme gælder også, at mængden af evidensbaserede behandlinger er meget lille. Et paraplyprojekt, der sætter fokus på disse kritisk lungesyge børn med en palet af forskningsprojekter, modtager derfor støtte fra Børnelungefonden.

- Sygdommene er tilstede allerede fra fødslen eller opstår i de første leveår, hvilket ofte forhindrer, at lungerne udvikler sig normalt. Sygdommene medfører risiko for svært nedsat fysisk aktivitet, nedsat livskvalitet og lungefunktion, eventuelt tidlig død og kræver mange gange ekstraordinære og belastende behandlinger, siger Kim Gjerum Nielsen, som er overlæge, dr. med, klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet og leder af Dansk Børnelunge Center på Rigshospitalet.

- Bevillingen vil give et solidt afsæt for igangsættelse af vigtige forskningsprojekter inden for flere af disse områder og vil kunne bane vejen for etablering af et professorat til varetagelse af denne livsvigtige forskning i bedre diagnostik, behandling og forebyggelse af kritiske lungesygdomme hos børn, forklarer han.

Børnelungefonden støtter projektet med 3.303.500 kr.

Ukendte årsager til svære astmasymptomer og -anfald
Med understøttelsen af et professorat på Dansk BørneAstma Center, giver Børnelungefonden også støtte til forskning i forbedret behandling af svære lungesygdomme hos børn og særligt svær astma. Det er Dansk BørneAstma Center, som modtager midler til indstiftelse af et professorat til forskning i behandling af lungesygdomme hos børn - og særligt svær astma.

- Mange børn har svære astmasymptomer på trods af medicinsk behandling, men årsagerne til dette er endnu ukendte. Vi er utroligt glade for, at vi nu med professoratet kan komme i gang med at klarlægge disse årsager samt at blive bedre til at forudsige astmaanfald og dermed forbedre behandlingen, siger Hans Bisgaard, professor ved Københavns Universitet og leder af et stærkt forskningsteam på Dansk Børneastma Center.

Børnelungefonden støtter projektet med 2.205.192 kr.

Tilmeld din skole

Hvis du ønsker at tilmelde din skole til Team Rynkeby Skoleløbet 2018, så skal du gøre det på Team Rynkebys website senest den 2. februar 2018.

Tilbage

Team Rynkeby News

Team Rynkeby producerer løbende nyhedsindslag til Facebook. Se alle indslag her.

Se nyhedsindslag

Kommende events

Se hvilke events, som Team Rynkebys lokale hold afholder den kommende tid.

Køb billet

Platinum Sponsors

Følg vores tur på Instagram